O mně

Kromě oborů, které překládám častěji, mne zajímá poznávání světa i z pohledu dalších oborů. V oblasti sportu jsem se několik let věnovala irským a latinsko-americkým tancům, bojovým uměním (kung fu, taiji a šerm) a jízdě na koni. Věnuji se také hře na klavír. V posledních letech se více zajímám o qi gong a jiné meditační techniky a léčení a holistickou medicínu (fytoterapie, akupunktura, irisdiagnostika, reflexní terapie, energetické léčení) a postupně se dostávám i k překladům z této oblasti (viz oddíl Odborné překlady – Zdraví a energie).

Cizí jazyky mě vždycky bavily. Nejbližší mi je angličtina (Cambridge Certificate of Proficiency in English – 1996, všeobecná státní zkouška – 1993, TOEFL – 1997), i když mým prvním cizím jazykem byla němčina (všeobecná státní zkouška – 1992). Jsem ještě z generace s dobrou znalostí slovenštiny a na základní škole jsem také absolvovala pět let ruštiny. Věnovala jsem se i francouzštině (na Státní jazykové škole i Francouzském institutu), irštině (na Universitě Karlově i na jazykových kurzech University College Galway), a dva roky i čínštině a japonštině (na Státní jazykové škole).

Kvalifikace a ocenění

V oblasti literárních překladů

Anglistika a amerikanistika FFUK

  • magisterské studium dokončeno v dubnu 2004, diplomová práce na téma překladu poezie, (oceněna věcnou cenou Viléma Mathesia)

Překladatelská soutěž Jiřího Levého 2006, Obec překladatelů

  • 2. cena v kategorii překlad poezie za básně ze sbírky Gearóida MacLochlainna Proud řečí (zohledňující obě verze dvojjazyčného irsko-anglického vydání), vyšlo v časopise Plav 11/ 2006

Výroční cena nakladatelství Albatros za rok 2007

  • v kategorii literatura pro dospělé čtenáře za překlad knihy Stephena Greenblatta William Shakespeare (Velký příběh neznámého muže)

Výroční cena nakladatelství Albatros za rok 2012

  • za překlad dětské knihy Nelly a příšerky II. od autora Kese Graye

V oblasti odborných překladů

Andragogika FFUK

  • první cyklus studia, cenný úvod do společenských věd (psychologie, pedagogiky, sociologie apod., obhájena postupová práce na téma asertivity a žen v managementu)

Doplňkové dvousemestrální studium pro překladatele právních textů (PFUK)

  • 2016/2017, teoretický právní základ a česko-anglická terminologie